0

۴۰۵*ما باید عرض ولایت بکنیم، ولایتمون را باید دائما تقویت کنیم الان ما در زمان غیبت هستیم ؛ درهمه ی زمان‌ها توجه به معصوم کار راحل میکند.

#