qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

راه ورود به بهشت

سوال برخی روایات می‌گوید فردی را در قیامت می‌آورند و به خاطر عمل ناچیزی مثل آب دادن به یک حیوان او را به بهشت می‌برند! آیا اینگونه روایات صحت دارند و اگر دارند چگونه قابل جمع است با روایاتی که مسائل اعتقادی و کلی را بیان می‌کند؟

پاسخ: این تکه‌ی روایت مربوط به برزخ است، یعنی کسی که به حیوانی آب می‌دهد در برزخ نجات پیدا می‌کند، در قیامت و بهشت همان است که شما می‌گویید و به لحاظ اعتقادی است. اینکه علامه‌ی مجلسی می‌گوید فلان موقع یک سیب دادم و آن سیب بدردم خورد، اینها مربوط به برزخ است و الا کارهای بزرگ علامه مجلسی جایگاهی ندارد که در برزخ بخواهد حساب و کتاب شود. نماز شب در برزخ  جایگاهی ندارد که! ظرف نماز شب قیامت هست. یک سری کارها مثل عیادت مریض در برزخ جایگاه دارد! سفره انداختن در شب اول قبر مفید است، سوای پاداشی که در قیامت خواهند داد. اما یک سری امور نیز هستند که فوایدش مربوط به برزخ است.