qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

برخورد با فرد عصبانی

سوال 
با کسی که ناخواسته ولی مکرر عصبی و بداخلاق است چگونه برخورد کنیم ؟
عصبانی اش نکنید ،
عصبانیت دو طرف دارد ، شما یک جوری رفتار می کنید که اعصاب طرف مقابل را به هم می ریزید ، روی مغزش راه می روید ، بعد که او داد می زند شما می شوید یک آدم محترم ، او می شود یک آدم بیخود.
آیا این آدم وقتی که در خانه نشسته و کسی پیش او نیست هم عصبانی می شود ؟! خودش را می زند ؟! در این صورت که دیوانه است و باید به تیمارستان برود.
بنابراین اگر یک نفر ، فردی کنارش است که حساس است شما به اندازه ی خودت کمکمش کن ؛
یکی از کمک ها این است :
شاید این فرد گرسنه است ، چون معده وقتی خالی بشود آدم زود عصبی می شود ، پس گرسنگی اش را برطرف کن شاید خوابش به هم خورده ، پس شما زمینه ی خوابش را فراهم کن ،
شاید شهوت اذیتش می کند پس کمکش کنید ازدواج کند ،
شاید یک مشکلی است که شما آنرا ایجاد کرده اید، پس برطرف کن ، رفع اتهام کن ، یک لیوان آب خنک به او بده ، سر به سرش نگذار.
ما باید سهم خودمان را قبول کنیم ، اگر سهم خودمان را قبول کردیم می توانیم به فرد کمک کنیم از عصبانیت بیرون آید
گل گاوزبان و لیمو امانی ، گل گاوزبان و عناب ، دم کنید بدهید
دود کندر
دود گلپر
روغن مالی ملاج با سیاه دانه
استحمام
این موارد ( در کاهش عصبانیت ) به فرد کمک می کند.