qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

13* آقا، خانم! باید حسادت در وجود شما باشد، با حسادت کار نداشته باش، طمع باید در وجودت باشد، کینه باید باشد، منتها اینها را خوب جایی خرج کن. حسادت را تبدیل به غبطه‌ کن، تا دیدی فردی یک امتیاز دارد همان جا فوری غبطه بخور، بگو خدایا به من هم بده. خب اگر او را نمی‌دیدی نمی‌فهمیدی چه بخواهی، این می‌شود غبطه. حرص، مگر می‌شود حرص نباشد، حرصت را توی علم ببر، از صفات مؤمن حریص بودن نسبت به علم است. کینه، کینه را باید از داعش یاد بگیری، باید مثل داعش و حتی بالاتر از آن کینه داشته باشی تا بتوانی داعش را پس بزنی!