qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

33* اکثر عصبانیت ها، بدخلقی ها، غم و غصه ها،خیالات و مشغولیت های ذهنی،نگرانی ها و بی خوابی ها مال حسادت است.
علی الدوام فکر می کند یک چیزی کم دارد.یا فکر می کند عده‌ای یک چیزی دارند که او ندارد.
و این بخاطر توحید ضعیفش هست؛یعنی آن شیء را می بیند، آن مخلوق را می‌بیند اما خالق را نمی بیند.