qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۲*یونس درخانه ی حضرت زندگی می کرد.حضرت به او فرمود بلند شو و دورکعت نمازبخوان،وقتی نماز را خواند حضرت به او فرمود:خجالت نمی کشی؟این چه نمازی بود. شما درخانه ی ما بزرگ شدی چرا نماز را درست نمی خوانی؟به عبارتی دیگه نماز رو از ما دیدی پس چرا جا ماندی یعنی تو میتوانستی تا این مرحله بیایی.