qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۷*ریا بسیار خطرناک است. منشاء ریا این است که فرد می‌خواهد جایگاهی برای خود ایجاد کند. این امر به خطاهای بسیاری منجر می‌شود. ریا به مهندسی نیاز دارد، فرد باید چهره‌ی دروغینی از خود به نمایش بگذارد، طوری وانمود کند که انسان باتقوایی است.