qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۰*یک آقایی می‌گفت چرا مردم کنایه‌ها و متلک‌هایشان را به حاج آقاها می‌گویند. گفتم به خاطر اینکه به ما احترام می‌گذارند پیش ما صلوات می‌فرستند. اگر یکی از این حرف‌هایی که به ما می زنند به شما می گفتند دندانهایشان را خرد می‌کردید. مردم می‌دانند که ما چیزی نمی‌گوییم و با آنها رفیق هستیم پس حرفشان را به رفیقشان می‌زنند. حالا اگر حرفی هم زد باز هم محرّم همدیگر را می‌بینیم. این رفتار ما را می‌شناسند پس هر حرفی دارند به ما می‌گویند و الا با تو چه کار دارند.