qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۳*ما یک هدایت عمومی داریم، یک هدایت خصوصی. هدایت خصوصی این است که رفقا بفهمیم امام زمان از کار ما راضی هست یا نه؟ این را من از آقای بهجت پرسیدم. گفتم آقا این کاری که من را جلو می‌برد چیه؟ ایشان فرمود هر کاری می‌خواهی بکنی ببینی صاحبت، امام زمانت راضی است انجام بدهی، یانه؟ اگر دیدی راضی نیست ترکش کنی.