qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۲*مورچه را ببینید، مورچه با اراده‌ی خدا در حال زندگی کردن است. ما تصور می‌کنیم مورچه فقط در زیر دست و پاست، در حالی که اینگونه نیست و مورچه هم احساس قدرت می‌کند و با نشاط است . نشاط را از نظمی که در انجام کارهایش دارد ، می‌توان فهمید.