qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۵* انسان با اطاعت فرمان می‌تواند راه و سبیل را برای خود باز کند؛ با نماز، صدقه، کمک به دیگران، استغفار در نماز شب، تواضع، خیرخواهی و … و گاهی فردی با یک غیبت، تهمت، به هم ریختن یک خانواده و … راه را بر خودش می‌بندد.