qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۹* نوعاً اینکه دخترها زیر بار ازدواج نمی روند به خاطر چنین خاطراتی است؛ مرد ها بد هستند کتک می زنند داد می زنند خشن هستند ببینید شخصیت او کجا ضبط شده است این را باید برگرداند.