qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۳۲۲* امام قطعنامه را قبول کرد، مصلحت این بود باید دشمن را شناخت و بینی اش را به خاک مالید.