qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۵۱* خدا آن ولایت را که تعریف کرد، ما باید در پرتو آن ولایت قرار بگیریم «آمنوا و عملوا الصالحات…ایهاالذین وامنوا » تعریف ولایت همین است و شما مواظبت کنید که ولایت از بین نرود که شهردار بشودخدا، رئیس جمهور می شود خدا!
رئیس جمهور آمده همه منتظر تغییرند.هر رئیس جمهور که آمد، تورم دو برابر شد شما روند دویست ساله را نگاه کنید مردم باید دستها را بالا کنند تا ارزانی شود. گرانی و ارزانی دست ماست،مریضی هم همینطور است.”و اذا مرضت و… وشفا” ما باید در حساب کتاب خدا قرار بگیریم تا زندگی ما درست شود.