qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۶* یک “یا علی” با اخلاص بگو. در روایت آمده است اگر کسی از روی اخلاص یک “یاعلی” بگوید دوازده هزار ختم قرآن در نامه اعمالش نوشته می‌شود. یک بار با اخلاص!