qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۲۰*در روایت دارد که خداوند انسان بی‌دست و پا را به‌گونه‌ای اداره می‌کند که افراد زرنگ انگشت به دهان می‌مانند. لذا می‌بینید که خداوند به یک فرد ساده و بی‌دست و پا همسر مطیع، فرزندان خوب و زندگی مناسب می‌دهد؛ اما به فردی که کاملا حساب‌شده و دقیق زندگی می‌کند، این نعمات را نمی‌دهد.