qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

توهین به خانواده‌ی همسر

سوال: برخورد با شوهری که اهل توهین به خانواده‌ی همسرش است، چگونه باید باشد؟ 

پاسخ: 

1) زن دعا کند که خداوند همسر او را اصلاح کند.

2) برای هدایتش صدقه بدهد؛ این صدقه و دعای پشت سر باعث می‌شود که  محبت مرد نسبت به زن بیشتر شده و دست از کار زشت خود بردارد.

3) زن باید مواظبت کند که مرد را برای توهین تحریک نکند.

4) زن در مقابل توهین مرد با خانواده همسرش با احترام و اکرام برخورد کند.