qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پول حلال

سوال: چرا پول حلالی که به زحمت به دست می‌آوریم باید در راه مریضی و دکتر خرج کنیم و چه کنیم این اتفاق نیفتد؟ دیگر این‌که مادرشوهر پیری دارم که چون بعضی از فامیل‌هایش می‌خواهند حج بروند، او هم اصرار دارد که او را به حج بفرستیم، اما ما این پول را نداریم، چه طوری این قضیه را حل کنیم؟

پاسخ: اولا این خانم چرا این‌قدر مدیر و همه کاره‌ی خانه است؟! زن نباید این‌قدر مدیر باشد، این می‌خواهد بفرستد، این می‌خواهد نفرستد، فلان کار را بکند، نکند، معلوم است این خانم مدیر و همه کاره است، پس این اول الکلام که چرا شما این قدر مدیر هستی؟ کارهای زن در خانه معلوم است چیست، در خانه مدیر است، همه کاره خانه است، ولی در اموری که به او مربوط نیست چرا دارد دخالت می‌کند؟ این‌ها باعث می‌شود شما کم می‌آورید، این‌ها باعث می‌شود که نمی‌توانید. 

بعد هم این که شما چرا پول دوا و دکتر می‌دهید، حضرت فرمود اگر در راه ما خرج نکنید مجبور می‌شوید پول‌تان را یک جایی خرج کنید که نمی‌خواهید، اگر به دلت افتاده برای اهل‌بیت-علیهم‌السلام- خرج کنید، زود خرج کنید، اگر خرج نکردید در راه دادگاه خرج می‌کنید، در راه بیمارستان خرج می‌کنید، پس در جای درست خرج کنید. تا می‌گویی که آقا برای کربلا ثبت‌نام کن، می گوید ما پول‌مان کجا بود، بعد یک دفعه یک مریضی می‌بیند، می‌بینی بیست میلیون تومان از حسابش بیرون آمد، خرج دو عمل جراحی شد، وقتی می‌گفتی برای کربلا ثبت نام کن، ناله می‌کرد که آقا من از کجا یک میلیون تومان بیاورم بیایم کربلا، بعد معلوم شد بیست تومان در حسابش هست، بیست تومان را در دو تا عمل جراحی دکترها خوردند، تمام شد و رفت. 

این نکته را هم من به خانم‌ها بگویم؛ اگر من تند صحبت می‌کنم، می‌گویم این خانم این طوری است، خانم‌ها اصلاً احساس نکنند من از آقایان طرفداری می‌‌کنم یا ضد خانم‌ها حرف می‌زنم؛ بر عکس است، یک نکته‌ای دارد که من این طور حرف می‌زنم؛ وقتی یک خانمی کوتاه آمد، زندگی‌اش محکم می‌شود، پس من از یک خانم طرفداری کردم، یک توقعی را وقتی از او برداشتم، میل به زندگی پیدا می‌کند، این طوری فکر نکنید که فلانی از آقایان طرفداری می‌کند و شوهرهای ما به اندازه کافی بهانه دارند، باز حاج آقا دارد بهانه دستشان می‌دهد؛ این‌ها را کنار بگذارید، این‌ها بچه‌بازی است. من می‌دانم چه چیزی دارم می‌گویم، شوهرهای شما را من می‌شناسم، می‌دانم مشکل این‌ها چیست، مشکل شما چیست، حرف‌ها را دارم می‌زنم، این است که از خانم ها خواهش می‌کنم این طور فکر نکنید که ما داریم طرفداری می‌کنیم؛ چون همه جور حرف را داریم می‌زنیم، آن جایی که آقایان را هم داریم می‌کوبیم ایراد می‌گیریم، آن موقع را هم بشنوید؛ پس ما غرض‌مان اصلاً این نیست، غرض‌مان این است که یک تألیف قلوبی ایجاد شود، منتها یک جایی گاهی لازم است که ما بر علیه این موضوع که خانم دارد صحبت می‌کند، صحبت کنیم، یک موقع هم در مورد آقایان، این طوری فکر بکنید بهتر است.