qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۵* اگر شما بعد از این‌که دوستتان از پیش شما رفت سکوت کردید و یا خوبی‌هایش را گفتید نشان می‌دهد که راه را درست می‌روید ولی اگر در غیاب او بد حرف زدید یقین بدانید در وجودتان بذر نفاق شکل گرفته و کار نفاق هم این است که انسان را دو زبانه می‌کند و نمی‌گذارد عمل صالح انجام دهد.