qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۶۲* آقا در خانه نق نزن، قهر نکن، قهر مال بچه هاست.
داد بزن ولی قهر نکن، داد زدن هم خوب نیست، ولی قهر نکن؛ قهر خیلی سنگین است.