qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

حسادت خانم ها

سوال: با حسادت یا مقایسه کردن‌های خانم‌ها چطور برخورد کنیم، چطور جوابشان را بدهیم؟ مثلاً صبح‌ها صبحانه آماده می‌کردند، آقا را قبل از اداره بیدار می‌کردند، ایشان بیدار نمی‌شدند، حالا که با همکاران در اداره صبحانه میل می‌کنند؛ ایشان می‌گویند چرا با من نمی‌خورید؟

 جواب: حسادت چیز بدی نیست، باعث رشد است! آن‌جایی تخریب است که باعث تخریب کس دیگری شود. این حسادت که خوب است! اسمش غبطه است. ببینید من اگر یک خوب جلویم نباشد، نبینم، مقایسه نکنم، چطور رشد می‌کنم؟ راهی ندارم!

 من یک آدم منظم می‌بینم، حسادتم می‌شود، نمی‌خواهم او را خراب کنم که! اگر منظم نمی‌بود و من به او حسادت نمی‌کردم، تا این حد منظم می‌شدم؟! نه! دو مثقال هم نمی‌شدم، لذا این حسادت اسمش شده غبطه و خوبست. آن حسادت، شده منفی و تخریب است و حرام! مخالفت با قضا و قدر خداست و آدم نباید حسود باشد، خدا از این حسادت منع کرده. ولی این‌که شما مقایسه کنید، به رخ نکشید، منت نگذارید، تخریب نکنید چیز خوبیست.