qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

رعایت حریم ها

سوال: اشاره به اوضاعی کردند در اقوامشان که خانمی شوهردار به صورتی شیطنت می‌کند، یعنی به دور از فضاهای کنترل شده یک مقداری با جوان‌ترها با مجردها،… در این‌جور اوضاع چه کار باید کرد؟ آیا باید مراعات آبرو و دعوا نیفتادن در فامیل را داشت یا با یک افشاگری و به قول خودشان حرکت انقلابی موضوع را بیان کرد؟

جواب: بله هر دو هست. هم آبروی شما حفظ بشود، هم او رسوا شود. ببیند چه‌کار می‌شود کرد! یک نفر دیگر واسطه شود برای این کار، خبر را یک کس دیگری دنبال کند، شما دنبال نکنید، هم آبروی شما از بین نرود و هم او رسوا شود.