qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

نماز و روزه استیجاری

سوال: مدت‌ها قبل نماز و روزه استیجاری قبول کردند و نمی‌توانند بخوانند و آن مبلغ را هم ندارند که برگردانند یا بدهند کس دیگری بخواند، احساس دِین سنگینی می‌کنند؟

جواب: بایستد سر یک چهار راه گدایی کند، مردم در راه خدا یک چیز به او بدهند، یک خورده عقلش بیاید سر جایش، یک خورده اذیت بشود، نرود برای حل یک مشکل خودش را جهنمی کند! برود وام بگیرد خودش را به زحمت بیندازد.

گاهی اوقات آدم در انجام نماز و روزه‌های خودش به مشکل می‌افتد، چطور جرات می‌کند نماز یک نفر دیگر را هم به گردن می‌گیرد! مومن همچین کاری نمی‌کند؛ خودش را در شدیدترین سختی‌ها قرار می‌دهد ولی قبول نمی‌کند که مورد توبیخ خدای متعال قرار بگیرد! حالا این نماز چهارشنبه‌ها را بخواند، نماز رزق است، دو رکعت نماز مثل نماز صبح می‌خواند، بعد از این‌که تمام شد چهل مرتبه سوره کوثر را می‌خواند.