qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

احترام متقابل

سوال: افرادی هستند که احترام نمی‌گذارند، اما توقع احترام دارند، اگر احترام نگذاری شرّ به پا می‌کنند، با این‌ها چطور باید برخورد کرد؟

جواب: کاسبی نیست که؛ شما دارید یک امر خوب را جا می‌اندازید؛ یعنی احترام! کاسبی شد دیگر؛ من احترام کنم که او احترام کند، معامله نیست که! من سلام می‌کنم که او سلام کند؟! سلام می‌کنید که ۶۹ ثواب به شما بدهند، سلام نمی‌کنید که به شما سلام کنند! شما جای احترامت نباید خالی باشد، احترامت را از جای دیگر پیدا کن، این کجایش احترام است؟ بزرگواری باید ذاتی باشد، وقتی ذاتی بود، بله اکرام بکند، احترام بگذارد. آدم لئیم این کار را نمی‌کند، آدم پست این کار را نمی‌کند.

روایت این را می‌گوید، آیه هم این را می‌گوید، می‌گوید اگر به کسی احترام کنند، بهترین احترام را، اما او احترام نکند، شما باید دست بردارید؟! ما همچین چیزی نداریم!