qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۴* شما در وجود خود یک صفت کمال دارید که با همان می‌توانید تمام خوبی‌ها را بگیرید و از طرفی هم اگر یک نقطه ضعف داشته باشید شیطان از همان دریچه وارد می‌شود و شما را زمین می‌زند، البته ممکن است که شما در کنار آن صفت بد ده تا خوبی هم داشته باشید، ولی همین یک صفت بد شما را به زمین می‌زند و نباید این اتفاق ببیفتد.