qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۲۶* اگر باید خانه برادر خود بروید ولو یواشکی، بروید و به کسی هم کار نداشته باشید؛ فلان کس نمی‌گذارد یعنی چه؟! صله‌ رحم است. برای مادر خود آن وسیله‌ای را که می‌دانید احتیاج دارد و از شما می‌خواهد، تهیه کنید و بفرستید، چه لزومی دارد که به بقیه بگویید، یا با یک سفر ساختگی او را مشهد ببرید. شما نباید به تمام کارمندها سِر درون خود را بگویید که خوششان نیاید! لذا مرد یک بایگانی دارد، اگر این کار را انجام نداد، کم می‌آورد و این امر را خداوند از او خواسته است.