qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

عذاب، فقط برای کافر؟!

سوال: این‌که در بعضی آیات قرآن آمده، برای کافران این عذاب است یا کافران این‌کار را می‌کنند و بالاخره اسمی از مومن نیامده، ما برای مردم چه‌طور ترجمه کنیم؟ یعنی برای مردم بگوییم مراد از کافر کفر است یا نه هر گنهکاری را شامل می‌شود؟

جواب: به هیچ وجه، مومن عذاب ندارد، حتی برای مومن نکیر و منکر نیست. برای مومن بشیر است. حضرت فرمود که کلمات عذاب اصلاً برای مومن نیست، انذار اصلا برای مومن نیست، چون مومن خودش می‌ترسد. آن‌چه که از داستان کفار گفته می‌شود، مومن می‌خواند برای این‌که ایمانش را حفظ کند، یک موقع خدای نکرده کافر نشود که به این عذاب گرفتار شود و الا خدا به مومن عذاب نمی‌دهد، مومن قرارش داده و چون مومن قرارش داده او را از عذاب ایمن کرده.