qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

٢٠۵٧* وقتی شما نزد امام رفتید و امام را قبول کردید، هزار پرتوی نور شما را فرا می‌گیرد که در هزار جا به شما کمک می‌کند.