qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

جذب امور منفی شدن

سوال: چرا مسائل عرفان صحیح و ممدوح به جوانان گفته نمی‌شود تا جذب عرفان‌های منفی نشوند؟

 جواب: چرا، گفته می‌شود، گوش شنوا نیست. گوش‌ها به سمت منفی است، چون موسیقی زیاد گوش کرده. این گوش مال شیطان است و دنبال آن صحیح نمی‌رود. چشم آن‌قدر جاهای ناجور رفته، مسجد را نمی‌بیند اصلا، پاساژ را می‌بیند.

ببینید این‌طور نیست که! بین این همه آدم می‌رود نامحرم را می‌بیند، شکار می‌کند! چرا این‌طور است! پس هست، خدا از باب این‌که حجت را باید تمام کند، اولیائش را بین مردم گذاشته و راه صحیح را به مردم نشان داده. امیرالمومنین-علیه‌السلام-  فرمود طریق واضح! ما داریم در طریق واضح می‌رویم، هیچ چیز پنهان نیست، منتها نمی‌بینیم! وقتی ندیدی تقصیر خودت است، کسی مقصر نیست.