qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

تامین نیازهای مادی همسر

سوال: آقایی پرسیدند که چون وضع مالی خوبی ندارم، به همسرم پول تو‌جیبی نمی‌دهم و ایشان به شدت اصرار دارد که در محیطی بیرون منزل، اما کاملا زنانه کار کند و درآمد داشته باشد، اولا: از کار کردن همسرم خوشم نمی‌آید، ثانیا: دوست ندارم ایشان از منزل بیرون برود حتی محیطی که کاملا زنانه است.

جواب: ما نداریم همچنین چیزی! این‌ها قانون‌های شخصی است که شما برای خودت درست می‌کنی! نیازش را برطرف کن، یک خوشی خوبی در زندگی بیاور، آن نیازی که احساس می‌کند را برایش فراهم کن، وقتی شما این کار را نمی‌کنی، او هم به عنوان یک مطالبه‌گر فردا می‌خواهد برود حج، خب شما که به او نمی‌دهی، باید برود کار کند درآمد داشته باشد! می‌خواهد برود زیارت، نمی‌بری‌اش، می‌خواهد یک لباس خوب بگیرد نمی‌خری برایش!