qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

توفیق شهادت

سوال: چگونه انسان توفیق شهادت پیدا می‌کند؟

جواب: شهادت! اولاً به شما بگویم در روایات ما شهادت، تنها به معنای کشته شدن نیست! یک مفهوم شهادت این است. لذا مقام شهید پیدا کردن برای تقواست، آدم تقوا پیشه کند مقام شهید را هم دارد، مرحله‌ی بعد کشته شدن است. خُب، باید برود جبهه! یعنی یک کسی با تقواست، مقام شهید را هم دارد، می‌خواهد کشته هم بشود، خُب باید برود جبهه، برود جزء مدافعان حرم، برود جایی که کارزار است، جنگ است، آن‌جا این زمینه هم برایش هست و الّا آن مقام شهادت را خدا برای علما هم قرار داده، “مداد العلماء افضل من دماء الشهداء”. خدا کم نمی‌گذارد! لذا پیغمبر شهید نشده به این معنا (در کارزار)، حالا یک شهید مقامش بالاتر از پیغمبر است؟!  چنین چیزی محال است.

خودِ حضرت امام خُب کشته نشد به این معنا، مقامش کمتر از حاج قاسم سلیمانی است؟! نه آن مقام شهید بودن در آن هست.