qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۳۰* اون مکافاتی که در غیبت است باعث می‌شه شما تنزل پیدا کنی و حسناتِ شما از بین بره، نه به خاطر این آقا که غیبتش رو کردی، این آقا یه آدم معمولی است، ولی خدا رضایتش رو در این قرار داده.