qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

یک گل یا یک درخت میوه این‌طور تربیت شده که چیزهای بی‌خود را قبول نمی‌کند بلکه چیزهایی که برایشان مفید است قبول می‌کند. برای همین است که درخت انار درخت خوبی می‌شود و صادراتی هم می‌کنند. ولی یک درخت انار هست که هم بدی‌ها و هم خوبی‌ها را قبول می‌کند، و در شهر قم هم هست و به درد آبگوشت و آش انار می‌خورد و به درد خوردن نمی خورد. پس ما باید هر چقدر می‌توانیم آن ملاک‌های خدایی را در وجودمان پرورش دهیم. باید مؤمن پیش ما عظیم باشد« اعظم حرمة من الکعبه»