qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

آقا! چه لزومی دارد شما تمام درآمد خود را به اهل خانه اعلام کنید با این کار آن‌ها را هم گرفتار می‌کنید، چرا که مدام حساب و کتاب می‌کنند بعد زمانی‌که پول نیاز است می‌گویید ندارم! برای این‌که درست خرج نکردید، در واقع مرد آن است که حساب و کتاب زندگی خود را داشته باشد و یک مبلغی را به عنوان پس‌انداز کنار بگذارد. ما مشهد دو جلسه سخنرانی داشتیم، خانم‌ها زیر زمین و آقایان طبقه‌ی بالا بودند، یک مسئله‌ای را خواستیم به آقایان بگوییم ولی خانم‌ها متوجه نشوند، برای همین گفتیم یک دقیقه میکروفن را خاموش کنند، ما هنوز از پله‌ها بالا نیامده بودیم که خانم‌ها می‌دانستند من چه مسئله‌ای را مطرح کردم!دقت کنید خداوند از شما تکلیف می‌خواهد! روایت است که همین خانوم فردا مقابل خدای متعال می‌ایستد و می‌گوید خداوند این همسر من را لعنت کند و من از او نمی‌گذرم، چرا که لقمه‌ی حرام به خانه آورد و سبب شد ما وارد جهنم شویم‌، خدایا! حق ما را از این مرد بگیر؛ لذا همسر خود را اهل دوزخ نکنید، حالا هر چه‌قدر هم خانم اصرار کرد، حتی اگر اصرار کرد که او را مشهد ببرید، یک خانوم حق ندارد چنین اصراری کند تا همسر او خود را به آب و آتش بیاندازد و او را مشهد ببرد، اگر توانایی مالی نداشته باشد برای این‌که شما را به زیارت ببرد، خداوند ثواب مشهد رفتن را برای شما می‌نویسد.