qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

یک نکته‌ی مهم و جالب این‌که خدا در عالم هستی همه چیز را فراهم کرده که مومن ساخته بشود.خدا همه چیز را فراهم کرده که کافر ساخته نشود. همه چیز عالم حتی یک لقمه، حتی یک کلام، حتی روز و شب و چیزهای که شما بی‌ربط می‌دانید، حتی یک میوه، خدا همه چیز را قرار داده برای این‌که خروجی آن اصلاح باشد، مومن باشد و قرار نداده که از خروجی آن معاویه در بیاید، بدی دربیاید.