qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

اگر دیدید فرزند شما بدون علت عصبانی می‌شود، پرخاش می‌کند و داد و بیداد راه می‌اندازد یا یک، دو ساعت جلوی آینه است یا در اتاق را می‌بندد و تنها در اتاق می‌ماند، این‌ امور نشان‌دهنده‌ی این است که فرزند شما مشکل روحی پیدا کرده است و باید او را کمک کرد. بهترین کار این‌ است‌ که فرزند شما مشغول کارهای یدی باشد، البته در سابق همین‌طور بود و ما در سن دبیرستان برای کار می‌رفتیم، اصلا تمام جوان‌ها سه ماه تابستان کار می‌کردند؛ مثلا بلال و بستنی می‌فروختند، خیاطی می‌رفتند، هرجا کار بود انجام می‌دادند و درآمد داشتند، ولی امروزه پشت رایانه می‌نشینند به چه تصاویری نگاه می‌کنند؟ وارد اینترنت می‌شوند به چه صحنه‌هایی نگاه می‌کنند؟ در حقیقت یک زمینه‌ای فراهم می‌شود که این فرزند تنزل پیدا کند.