qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

آقای میلانی-رحمة‌الله‌علیه- مرجع منحصر به‌ فرد کشور ما یک خصوصیاتی داشت که منحصر به‌ خود ایشان بود، فردی بود که باعث شد امام-رحمة‌الله‌علیه- را در آن قضیه‌ی دستگیری اعدام نکنند، به این صورت که عکس امام را بر رساله‌ی خود چسباند با این‌که ایشان مجتهد بودند و آن موقع امام رساله نداشتند! بین علما پخش کرد که این رساله‌ی امام است و شما هم بگویید رساله‌ی امام است، وقتی رژیم متوجه شد که ایشان رساله‌ی مرجعیت دارند و تمام علما هم تأیید می‌کنند ایشان را اعدام نکرد. آقای بهجت-رحمة‌الله‌علیه- می‌فرمودند آقای میلانی در یک مجلسی نشسته بودند، پدر ایشان در آن مجلس حرف‌های نادرست و اشتباه می‌زد، آقای میلانی تمام حرف‌های پدر خود را با این‌که اشتباه بود در آن جلسه تأیید کرد، ولی احترام پدر را نشکست، این یک نکته‌ی خیلی مهم است.