qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

اخلاقی

سلام یکی از دوستانم از ارحام نزدیکمون هست و بخاطر بحثهای کهنه خانوادگی بحثها و جدلها رو تموم نمیکنن، دوست ندارم با من از این بحثها کنه من تپش قلب دارم وقتی میاد به طرفداری از اشتباهات خانوادش بحث میکنه بهم میریزم از خانوادم جلو روم بدگویی میکنه چون میدونه دهنم قرصه با خانوادم مطرح نمیکنم. بخاطر خدا از اهانتهاش چشم پوشی کردم و دوستیمو قطع نکردم اما باز که بحث کردن رو رها نمیکنه و خودشونو مدام توجیه میکنه دلم ازش سیاه شده واقعا موندم این شخص دشمنمه یا دوستم؟ چکار کنم و چطور با این شخص رفتار کنم؟


پاسخ استاد الهی:

دشمن و دوست یعنی چه. این کار دشمنی حساب می‌شود. رک باشید. صریح بگویید که ناراحت هستید.