qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

اخلاقی

سلام ،همسرم به من. میگوید دوست داشتم همیشه زنم مطیع باشد ولی بعضی وقت ها نیستی ،من مطیع هستم حتی بعضی وقت ها شده خونه ی مامانم یک هفته یا بیشتر هم نمیروم ولی نمیدانم چرا اینطور احساس. میکند.


پاسخ استاد الهی: در دو مورد اطاعت زن از شوهر واجب است. زناشوئی و خروج از منزل. یعنی بدون اجازه بیرون نرود.