qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

ازدواج

دو دختر و پسر جوان که همدیگر را دوست دارن
ولی بخاطر قهر دو خانواده و وضعیت مالی این دو خانواده
پدر و مادر ها راضی نیستن
ضمن اینکه پسر و دختر پسر عمه دختر دایی هستن
در این قضیه راهنمایی بفرمایید.


پاسخ استاد الهی: صدقه بدهید تا اختلاف حل بشود.