qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

از دست دادن همسر

برادرم به رحمت خدا رفتن همسرشان خیلی کنکاش میکند که چه اشتباهی تو زندگی کرده که یهو همه چیز زندگیش بهم ریخت.دایم در فکر مقصر یا اینکه شایدحسرت دیگران زندگی او را چنین کرد.اینقد که افسردگی شدید گرفته ودارو مصرف میکند.شما چه راهکاری میفرمایید.


پاسخ استاد الهی:

مسافرت بروند.