qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

بارداری به روش آزمایشگاهی

سلام علیکم اینکه در قران امده به هرکس بخواهیم دختر میدهیم به هرکس پسر.ایا از لحاظ دینی واسلامی درست است برای تعییین جنسیت فرزند سراغ ای وی اف و مواردی شبیه این برویم در صورتیکه بطور طبیعی بچه دار میشویم


پاسخ استاد الهی:

اینکه خدا دختر می‌دهد یا پسر در لوح محفوظ مشخص شده است. اینکه شما معلوم می‌کنید همانی است که خدا معلوم کرده.
در روایت آمده خدا می فرماید « ترید و ارید» تو یک چیزی را میخواهی من هم چیز دیگر را. ولی آن‌که من میخواهم می‌شود.