qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

تربیت فرزند.

سلام .پسرم چهارده سالش است دوسال روره می گیرد.بعضی روزها .نماز نمی خواند..برایش حدیث می کوییم.از نماز .بازهم بعضی وقتها نمی خواند یا اگر بخواند.خیلی ..تند.می می خواند.لطفا راهنمایی .کنید.


پاسخ استاد الهی:
شما بگویید. تند بخواند. یادش بدهید مستحباتش را نخواند. مثل قنوت و تسبیحات را یک بار بگوید. سلام آخر را فقط بگوید. فقط حمد بخواند. سوره را طبق رساله نخواند ( اگر در كارى عجله داشته باشد، می‌تواند سوره را نخواند.) ولی مطمئنم شما این مطالب بنده را نمی‌پذیرد. چون این کاره نیستید.