qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

حکمت الهی2

4 مورد و بلکه بیشتر منو رد کردن من هیچی رد نکردم بجز یه نفر که بیماری اعصاب داشت قبول نکردم صحبت کنیم یکی دیگه هم همو ندیدیم خانواده اجازه ندادن بیان بخاطر شرایطش


مسئول سایت: با سامانه تماس بگیرید.