qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

سوره قدر ۲

یعنی‌ چه که نخوانیمش؟ مگر شما بششان نگفتید که سوره قدر بخوانید بعد نماز عصر؟ یعنی این سخن شما نبوده؟


برای توضیح با سامانه تماس بگیرید.