qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

فرزندار شدن

پنج سال است ازدواج کرده ام با این که توسل داشته ام ولی به نتیجه ای نرسیده ‘و این باعث دلسردی شده لطفا راهنمایی کنید


پاسخ استاد الهی:

این امتحان شماست.