qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

معاد

سلام علیکم
آنچه درباره زندگی پس از زندگی و تجربه گران از مرگ عنوان می شود آیا قابل اعتماد است؟ در شبکه 4 حدود 40قسمت پخش شد.


پاسخ استاد الهی: هر مقدار از آن که با کتاب و سنت مطابق دارد درست است. بقیه اش نه.