درمان فراموشی

… ادامه نوشته

21*دائم استغفار کنید حتی از آنچه که خودتان هم نمی‌دانید! چرا که این استغفار همواره مسیر برگشت را برای شما فراهم می‌کند.

3*اولین حکمت برای بندگی،استغفار است.همیشه به این فکر کنید که وظیفه ی خود را انجام نداده اید.