بسم الله الرحمن الرحیم

امام حسین-علیه‌السلام-؛ قَتیلُ العَبَرَه

… ادامه نوشته

بسم الله الرحمن الرحیم

برکات مجالس عزاداری امام حسین-علیه السلام-

… ادامه نوشته

تاثیر اشک بر امام حسین-علیه‌السلام-

… ادامه نوشته

مصیبت‌زده‌ی امام حسین-علیه‌السلام-

… ادامه نوشته

5*آنهایی که حسین علیه السلام ندارند،چه دارند و به چه چیزی دلخوش هستند؟!
حسین علیه السلام را به تو دادند،ولی به آنها نداده اند.چرا قدر خود را نمی دانی؟!

4*هر چقدر عزاداری امام حسین علیه السلام برای شما امکان داشت،کم نگذارید.اگر توانستید در این دهه در ده هیات شرکت کنید،کوتاهی نکنید و نگویید که زیاد است؛این دهه،دهه ی کمال است،هر کسی به جایی رسیده است از راه امام حسین علیه السلام رسیده است.

3*خدا شاهد است که در واقع و حقیقت،تنها راه رسیدن به کمالات راه امام حسین علیه السلام و اشک بر امام حسین علیه السلام است؛بنده با گفتن این مطلب ،حجت را بر شما تمام می کنم.

2*ای کاش از روز اول به همه آدرس امام حسین علیه السلام را می دادیم.ای کاش مردم متوجه این حرف می شدند.ای کاش متوجه می شدند که هر روز باید برای امام حسین علیه السلام گریه کنند تا چشمه های هستی به روی آنها باز شود.