24* بی‌صاحب که نیستیم ما! «ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا» اگر یک بچه در حرم امام رضا(ع) گم شود، چقدر جیغ و داد می‌کند و مادرش را صدا می‌زند؟ مادرش را گم کرده اما مگر مادرش  کجاست؟! همین اطراف است. ما وقتی از صاحب‌مان جدا شویم، بال بال می‌زنیم! بی قراری می‌کنیم.
هر روز امامت را یاد کن و نماز امام زمان(عج) را بخوان. قبل از ماه رمضان نجف بودم، پیرمرد سیدی از اهالی مازندران کنار من نشسته بود، 85 سالش بود؛ گفت من هر سال پول‌هایم را جمع میکنم و رجب و شعبان و رمضان به عتبات می آیم. با بچه ها هم کار ندارم همه سر زندگی‌شان هستند. من خودم اینها را پرسیدم او خودش چیزی نمی‌گفت، می‌گفت یک روز، یک آقایی آمد کنار من نشست، فرمود: آقا سید فلانی، گفتم: بله! گفت: شما نماز امام زمان(عج) را می‌خوانی؟ گفتم: بله! آقا پرسیدند: چندبار؟ گفتم: آقا روزی یک بار می‌خوانم! حضرت فرمود: کم است، تو وقت داری دوبار بخوانی، دوبار بخوان. حالا ما نماز امام زمان(عج) را هفته‌ای یک بار بخوانیم؛ باید اتصال حفظ شود.

22* ما امام زمان داریم امام زمان نور ماست توجه ماست این دعای اللهم کن لولیک خیلی دعای خوبیه مختصر هم هست امام زمان روبیاریم تو خونه هامون تو زندگی هامون صفا بیاریم.